Důležitá telefonní čísla tísňového volání...

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového zařízení...), která ohrožuje osoby nebo majetek, okamžitě volejte číslo

150 - Hasičský záchranný sbor

Při předávání zprávy uveďte:

  • Kde hoří
  • Co hoří
  • Své jméno
  • Po skončení hovoru budete vyzváni k zavěšení a vyčkání u telefonu na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy o požáru

 


 Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává se prostřednictvím telefonu

155 - Zdravotnická záchranná služba

Při předávání zprávy uveďte:

  • Své jméno
  • Výstižní popis nastalé situace
  • Přesné místo kde se nacházíte, případně pomoct s usnadněním příjezdu znalostí okolí
  • Po skončení hovoru budete vyzváni k zavěšení a vyčkání u telefonu na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy o požáru
  • Z pravidla jedná-li se o závažnou situaci, pracovník dispečerského stanoviště se Vám věnuje po celou dobu do příjezdu rychlé záchranné služby, během níž podává rady pro předlékařské ošetření

 


Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestního činu volejte telefonní číslo

158 - Policie České Republiky
156 - Městská policie

 


 

Od roku 2004 se v ČR do provozu zapojilo i 16 call center, které mají za účel efektivně propojit základní složky integrovaného záchranného systému. Jednotné evropské číslo tísňového volání odbourává i jazykovou bariéru, jelikož operátoři umí komunikovat anglicky i německy.

 

112 - Tísňová linka

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one