Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Zalužany

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce  Zalužany spadá do kategorie JPO III/1. To znamená, že jednotka musí být schopna výjezdu do 10 minut od vyhlášení poplachu. Jednotka zasahuje i mimo území svého zřizovatele a je součástí integrovaného záchranného systému Středočeského kraje. Vyhlašování poplachu a svolávání členů výjezdové jednotky zajišťuje modul KANGA+, který rozesílá SMS zprávy se stručnou informací o výjezdu a vytiskne příkaz k výjezdu, kde jsou uvedeny podrobnější informace o události a seznam techniky, která má být nasazena.
    Členové výjezdové jednotky absolvují pravidelné lékařské prohlídky. Prokazují odbornou způsobilost k výkonu své funkce. Jsou oprávněni k práci v dýchací technice a také prošli školením pro práci s motorovou pilou. Strojníci musí být držiteli profesního průkazu s oprávněním k řízení vozidla s právem přednosti v jízdě.

Volací znak jednotky je PPB 880

Základním úkolem jednotky je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví obyvatel, majetek nebo životní prostředí a které vyžadují provedení záchranných, resp. likvidačních prací.

 

Seznam členů…

Peterka Miroslav st.               Velitel jednotky

Hájek František st.                 Velitel družstva

Koňařík Leoš                       Velitel družstva

Soukup Zdeněk                     Strojník

Pechar Tomáš                        Strojník

Haluška Tomáš                      Strojník

Jun Zdeněk                            Strojník

Novotný Milan                       Hasič

Obyt Josef                             Hasič

Lexa Pavel                             Hasič

Soukup Michal                       Hasič

Peterka Miroslav ml.              Hasič

Šotek Richard                        Hasič

Hájek František ml.                Hasič

Hassmann Jan                        Hasič

Seják Karel                            Hasič

Vaněček Miroslav                  Hasič

Vaněček Jan                           Hasič

Novák Jan                             Hasič

 

 

Hasičská zbrojnice…

Hasičská zbrojnice se mnohdy stává hasičům druhým domovem. Je to místo odkud hasiči vyrážejí s technikou k zásahům tam, kde je jejich pomoci třeba. Skladují zde všechen materiál i technické prostředky, které používají u různých typů zásahů a také zde parkují svoji techniku. Naše hasičská zbrojnice je součásti budovy obecního úřadu obce Zalužany, kde máme garáže a místnost jež slouží jako zasedací a školící místnost společně s kanceláří velitele jednotky a starosty SDH.

 

Technické vybavení jednotky...

 Historie..

Současnost..

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Zalužany je poměrně dobře technicky vybavena a tudíž může zasahovat s rozmanitou technikou při značném množství zásahů. Novým přírůstkem do rodiny a zároveň základem naší jednotky se stala v roce 2008 nová (repasovaná) cisternová automobilová stříkačka CAS 32, Tatra 148 speciál, která nahradila cisternovou automobilovou stříkačku CAS 32, Tatra 148 (sloužila u nás 1 rok) a předtím cisternovou automobilovou stříkačku Aqua Š 706 RT . Dále vlastníme dopravní zásahový automobil Nissan 4x4 Double Cab a další technické vybavení, které je uloženo v zásahových automobilech nebo je v garáži a bere se dle specifikace zásahu.

 

Cisternová automobilová stříkačka
CAS 32 Tatra 148 speciál
Dopravní zásahový automobil
Nissan 4x4 Double Cab
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one