Rok 2007 - zde

[1] První zásah v roce 2007 se uskutečnil dne 18.1. v nočních hodinách na strakonické silnici (hlavní tepna propojující Písek a Prahu) poblíž obce Milín. Zde při silném větru, který postihl celou republiku, padlo na vozovku několik mohutných stromů a zapříčinily tak neprůjezdnost. Na místo byly povoláni zalužanští hasiči neboť příbramský HZS zasahoval na jiných místech a zde bylo třeba zasáhnout rychle a s odpovídající technikou.

 Zásah komplikoval silný vítr s deštěm.Odstraňování padlých stromů  trvalo hodinu od 22:45 do 23:45 a zasahovalo zde 6 členů z SDH Zalužany s vozy Nissan a CAS 32 – T 148.

 


[2] Druhý výjezd byl dne 17.2. v odpoledních hodinách (14:57) k hořícímu stohu slámy u obce Kozárovice. Na místo dorazily i SDH Kozárovice a HZS Příbram. Po prozkoumání místa požáru a dohodě s velitelem HZS Příbram se došlo k závěru ,že nejlepší bude nechat celý stoh shořet pod dohledem místních hasičů(SDH Kozárovice). Neboť požár byl již v takové fázi ,že prolitím stohu vodou ve snaze oheň uhasit, by se neshořelá sláma taktéž znehodnotila a shoření stohu se jen oddálilo nikoli zastavilo. A tak po rychlém výjezdu, poměrně krátkém setrvání na místě požáru následoval návrat.

Foto ze zásahu zde

 


[3] Třetí výjezd opět k hořícímu stohu, tentokrát již v katastru Zalužan.

Foto ze zásahu zde[4] Dne 19.5.07 ve 14:03 přichází SMS-zpráva ve tvaru :,,Požár lesní, polní porost, tráva 1.st., Kozárovice, Vystrkov, kouř z lesa, vidět z letadla, v počátcích“. Téměř ihned se v Zalužanech rozeznívá siréna a za několik málo minut již vyjíždíme v 7 členném počtu s Tatrou a Nissanem směr Kozárovice. Již při průjezdu Kozárovicemi je vidět vycházející kouř z lesa. Areál Vystrkova je ale tak rozlehlý a doslova ,, prošpikován“ lesními cestami, že je těžké určit po které se k požáru vydat, obzvlášť když jich tímto směrem vede několik, což ztěžuje i to, že nevíme přesně ve kterých místech hoří, nechť byl požár hlášen z letadla bez upřesnění polohy. Musíme se tedy pro nějakou cestu rozhodnout. Volíme tu, která se zdá být vhodnou. Po této cestě se nám však podařilo pouze požár objet a dostat za něj, nikoli však k němu.Vystrkov je nejen rozlehlý, ale také je zde mnoho špatně přístupných kopců a zdá se, že kouř vychází právě z jednoho takového. Proto se s kamarádem oddělujeme a vyrážíme pěšky do vysoké stráně směrem k místu odkud vychází kouř, najít místo požáru s přístupovou cestou a navést tam ostatní hasiče s technikou. Tatra a Nissan s ostatními hasiči se otáčí a vrací zpět pokoušejíc se najít jinou cestu.

Mezi tím doráží k vystrkovskému areálu HZS Příbram. Zastavuje a prohlíží odkud vychází kouř ve snaze také najít vhodnou cestu. Mají však štěstí neboť v tom okolo projíždí velmi rychle osobní vozidlo a bez váhání mizí v prachu na jedné z mnoha lesních cest vedoucí ke kouři. HZS Příbram neváhá a volí tu samou cestu, nechť se zdá, že řidič ví kde hoří. Jak se později ukazuje ,je to jeden z dělníků, kteří na místě požáru předcházející den pracovali a když viděl kouř vycházející z míst odpovídající místu kde se těžilo dřevo, ihned se tam rozjel.

HZS Příbram tedy doráží k požáru jako první a zahajuje hašení. Po několika minutách (usuzuji z rozsahu hašení-HZS hasí jedním vedením a další dvě teprve natahuje) dorážíme k požáru i já s kamarádem. Ihned se přidávám k HZS a kamarád se snaží telefonem navést naše zbylé hasiče s technikou na místo. Zanedlouho přijíždějí i oni a také se zapojují do hašení. Rovněž přijíždějí i další 4 členové SDH Zalužany, kteří se byly podívat na hasičské soutěži, ale při obdržení SMS zprávy se vrátili, neboť ví, že při takových to požárech je třeba každého.

Za nimi s  časovým zpožděním doráží i místní SDH Kozárovice. Škoda jen, že si hašení lesního porostu spletli s výletem k vodě a přijeli v tričkách, kraťasech a basou piv. Zřejmě aby jim nebylo u ohně vedro. Jinak by tam těch 5lidí bylo možná i k něčemu platných.

Dále přijeli také hasiči z Milína a Dobříše.

V 16:35 bylo uhašeno, následovalo smotat cca 2 desítky hadic a návrat domu. Ve shrnutí slušně strávené sobotní odpoledne.

 Foto ze zásahu zde[5] Dne 26.5.07 v 17:58 nahlášen vycházející kouř z křovin přiléhající k poli na němž ZD Zalužany právě sklízelo seno( u obce Kozárovice ). Na místo vyjela tří členná posádka s vozem Nissan. Po příjezdu bylo zjištěno, že hoří dřevěný přístřešek (,,dětský bunkr“) který si zde postavily místní děti. Oheň byl uhašen a v 18:43 jsme již stanuly na domácí půdě připraveni vyjet k dalšímu zásahu.

 

[6]  2.6.07     15:20

I přesto že se převážná většina zásahové jednotky právě v tento okamžik účastnila druhého kola Brdské ligy v nedalekých Raděticích, byly jsme schopny vyjed k nahlášenému ohni, neboť máme celkem dosti početnou jednotku. Jednalo se o hořící trávu podél strakonické silnice (R4) u obce Zalužany přesněji za místním zámkem. Vznik požáru byl zapříčiněn z největší pravděpodobností od nedopalku cigarety a umocněn dosti závažným suchem které nás v těchto letních dnech postihovalo.

 

[7]

V ranních hodinách (mezi 3 a 4)  22.7.07 výjezd k hořícímu autu do lesa u Kozárovic (opět většina zásahové jednotky mimo domov – na dvojkole Brdské ligy ve Sloupu a Třebotově u Prahy). Opilý řidič jedoucí směrem na Kozárovice nezvládl řízení a v mírné levotočivé zatáčce naboural do stromu, kde následně automobil vzplál. Naštěstí se podařilo řidiči opustit vozidlo dříve než oheň celé auto pohltil. Po příjezdu na místo nehody byl celý automobil v plamenech a po uhašení zbyl z automobilu vrak, který byl rovnou odvezen do podniku na likvidaci aut.

 

[8] 26.7.07  13:46

SMS: ,,SDH Zalužany požár průmyslové, zemědělské objekty, sklady, 1.st, Příbram, Jitona“ (dříve)

Nyní objekt firmy Autometal s.r.o. zabývající se vývojem a výrobou následujících skupin výrobků :výfukové soustavy s katalyzátory, výfukové soustavy s tlumiči, výfukové soustavy s filtry pevných částic (pro dieselové motory), jednotlivé součásti výfukových systémů,…...

Oheň byl způsoben dělníky kteří zde prováděli rekonstrukci budovy pro další rozšíření výrobních prostorů firmy. Opomněli však, že zde byla dříve lakovna dřevěného nábytku a otevřeným ohněm z autogenu rozřezávajícím původní zařízení zapříčinili vzplanutí zbytků práškových barev které zde zůstaly po původním majiteli. Je zde třeba pochválit firmu neboť byl okamžitě  provoz celého výrobního závodu zastaven, odpojeny rozvody plynu (Argon) který se zde používá pro sváření a veškerá elektrická zařízení. Současně nastalo hašení ohně hasícím zařízením kterým je firma vybavena. Díky rychlému zásahu ze strany podniku nedošlo k rozšíření ohně na další budovy a přivolaní hasiči provedli už jen dohašení špatně přístupných míst.

 

[9]  6.8.07  14:15

SMS: ,,SDH Zalužany požár lesní, polní porost, tráva, 1.st, Příbram, Kozárovice, směrem na Pukňov, stráň, 60m lesního porostu, na hlavní silnici čeká spojka…“

Oheň se nacházel na celkem špatně přístupné stráni mezi rekreačními oblastmi Pukňov a Velký Vír u Orlické přehrady. Stráň je porostlá z převážné většiny smrkovým a borovým lesem. Z nedostatku informací o stavu požáru a ze skutečnosti, že se jedná o chatovou oblast byly na místo pověřeny sbory ze Zalužan, Mirovic a HZS Příbram. Jak se později ukázalo šlo ,,pouze“ o hořící jehličí s mechem a tak nebyl zásah až tak složitý. Bohužel o to horší byla skutečnost že při tak malém a jednoduchém případu se stala tak závažná nehoda, kdy došlo k srážce jednoho hasiče s vozidlem jeho vlastního sboru.

 

 

[10] 12.8.07 17:07

SMS: ,,SDH Zalužany Dopravní nehoda, úklid vozovky, 1.st., Příbram, Zalužany, DN 2xOA+Motorka, vytéká benzín “

Dopravní nehoda na strakonické silnici (R4) u obce Zalužany v níž řidič silničního motocyklu nedobrzdil a naboural do osobního vozu před sebou. Nehoda se obešla bez vážných zranění. V podstatě šlo o úklid vozovky od nebezpečných předmětů které se vlivem nehody dostaly na vozovku-kousky skla, vyteklý benzín, olej  a co nejrychlejší znovu zprovoznění silnice.

  Foto ze zásahu zde

  

02/19/07 09:59
sdhzaluzany
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one