Plán prověřovacího cvičení

JSDH Zalužany

Datum konání 16.4.2011

  

       Program:

  1. Vyhlášení poplachu.
  2. Výjezd na první akci  Forest 2011.
  3. Ukončení prvního zásahu -  návrat na základnu a zajištění akceschopnosti jednotky.
  4. Přestávka na zotavenou – vyhodnocení první akce.
  5. Výjezd na druhý zásah ( vyhledání osob, první pomoc, evakuace a předání RZS.)
  6. Ukončení druhého zásahu. Přestávka na oběd.
  7. Výjezd na třetí zásah ( DN – zabezpečení místa zásahu, stabilizace vozidel, vyproštění osob.)
  8. Návrat na základnu – údržba  věcných prostředku a techniky.
  9. Vyhodnocení cvičení.

 SMS 1 Forest - ……?

 Zaměření :  Prověření veškerých teoretických znalostí ze školení bezpečnosti práce, taktiky a postupů při zásahu – z Února 2011.

-          Prověření technických a věcných prostředků, především osvětlovací techniky, multifunkčních proudnic,   prostředků osobní ochrany ( práce  v rukavicích, práce s izolačními přístroji , jistící prostředky záchranná nosítka – páteř deska, rozbrušovací pila. aj..) 

-          Souběžné činnosti při zásahu – rekognoskace terénu + posouzení rizik, hasební práce, evakuace osob ze zasažených prostor (první pomoc)

-          Výcvik v nepřehledném terénu za zhoršené viditelnosti.

-          Komunikace a řízení s využitím radiostanic a telefonů.

 

SMS 2 Tree accident …….?

 Zaměření:  - Prověření teoretických znalostí a praktických dovedností získaných při základním školení v Únoru 2011.

-          Použití vlastních prostředků pro práci v těžkém terénu. Práce s motor pilou a jinými tech. Prostředky.

-          Bezpečnost práce.

-          První pomoc.

-          Radiokomunikace, KOPIS – přivolání adekvátních posilových jednotek ( , RZS, atd.)

 

SMS 3 -  DN – vyproštění uvězněných osob ….?

 Zaměření : -  Zajištění místa zásahu při DN – postavení techniky, vytyčení místa zásahu, protipožární opatření, stabilizace havarovaných vozidel.

-          První pomoc – správné zacházení s postiženým.

-          Používání ručních i hydraulických vyprošťovacích prostředků. ( VRNV, rescue nože, Lukas aj.)

-          Bezpečnost práce.

 

Poznámka:

-          Během cvičení bude probíhat intenzivní radiokomunikace na volných kanálech č. 13 a 14. – vyjma zahájení a ukončení cvičení  nebo pokut si KOPIS vyžádá  informace o probíhajícím cvičení.

-          Při prvním ranním zásahu budou použity světelné, zvukové a kouřové efekty – simulace požáru a kontaminace. Tato skutečnost bude oznámena všem v sousedství a na  KOPIS  před zahájením cvičení.

     -          Veškeré posilové jednotky , RZS aj. , budou vyžadovány simulovaně, na  jednu z radiostanic JSDH Zalužany,  cvičení není součinnostní a nevyžaduje tedy další účast IZS. ( Pokut HZS nebo KOPIS nerozhodne jinak.)

-          KOPIS a velitel HZS stanice Příbram obdrží plán cvičení i podrobný scénář jednotlivých výjezdů.

-          Velitel a velitelé družstev budou dopředu obeznámeni s plánem cvičení a základním rozsahem ,  parametry   a bezpečnostními riziky v místě zásahu a při jednotlivých úkolech. 

-          Veškeré dotazy a informace získáte u koordinátora cvičení – kont. Tomáš Pechar, tel.775656510,     mail: pechar@mybox.cz

                                                                                           Zástupce vel. pro cvičení: Tomáš Pechar                                     

04/06/11 07:48
sdhzaluzany
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one