!!! VELMI DŮLEŽITÉ !!!

Plán prověřovacího cvičení JSDH Zalužany

 

Datum konání 3.4.2010

       Program:
 
  1. Vyhlášení poplachu.
  2. Výjezd na první akci  Techno Dream 2010.
  3. Ukončení prvního zásahu -  návrat na základnu a zajištění akceschopnosti jednotky.
  4. Přestávka na zotavenou – vyhodnocení první akce.
  5. Výjezd na druhý zásah ( vyhledání osob, první pomoc, evakuace a předání RZS.)
  6. Ukončení druhého zásahu. Přestávka na oběd.
  7. Výjezd na třetí zásah ( DN – zabezpečení místa zásahu, stabilizace vozidel, vyproštění osob.)
  8. Návrat na základnu – údržba  věcných prostředku a techniky.
  9. Vyhodnocení cvičení.

SMS 1 Techno Dream 2010 - ……?

 

Zaměření : Prověření veškerých teoretických znalostí ze školení bezpečnosti práce, taktiky a postupů při zásahu – z ledna 2010.

-         Prověření technických a věcných prostředků, především osvětlovací techniky, multifunkčních proudnic, žebříků,  prostředků osobní ochrany ( práce s opasky v rukavicích, práce s izolačními přístroji , jistící prostředky.) 

-         Souběžné činnosti při zásahu – práce a bezpečný pohyb na střešní konstrukci, evakuace osob ze zasažených prostor (první pomoc)

-         Výcvik v nepřehledném terénu za zhoršené viditelnosti.

-         Komunikace a řízení s využitím radiostanic a telefonů.

 

SMS 2 People and rocks …….?

 

Zaměření: - Prověření teoretických znalostí a praktických dovedností získaných při základním školení v Únoru 2010.

-         Použití vlastních prostředků pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

-         Procvičení základních uzlů a postupů při jištění a sebezáchraně ( bezpečnost práce.)

-         První pomoc v nepřístupném terénu.

-         Radiokomunikace, KOPIS – přivolání adekvátních posilových jednotek ( lezci, RZS, atd.)

 

SMS 3 -  DN – vyproštění uvězněných osob ….?

 

Zaměření: -  Zajištění místa zásahu při DN – postavení techniky, vytyčení místa zásahu, protipožární opatření, stabilizace havarovaných vozidel.

-         První pomoc – správné zacházení s postiženým.

-         Používání ručních i hydraulických vyprošťovacích prostředků. ( VRNV, rescue nože, Lukas aj.)

-         Bezpečnost práce.

 

Poznámka:

-         Během cvičení bude probíhat intenzivní radiokomunikace na volných kanálech č. 13 a 14. – vyjma zahájení a ukončení cvičení  nebo pokut si KOPIS vyžádá  informace o probíhajícím cvičení.

-         Při prvním ranním zásahu budou použity světelné, zvukové a kouřové efekty – simulace požáru a kontaminace. Tato skutečnost bude oznámena všem v sousedství a na  KOPIS  před zahájením cvičení.

 

-         Veškeré posilové jednotky , RZS aj. , budou vyžadovány simulovaně,na jednu z radiostanic JSDH Zalužany,  cvičení není součinnostní a nevyžaduje tedy další účast IZS. ( Pokut HZS nebo KOPIS nerozhodne jinak.)

 

-         KOPIS a velitel HZS stanice Příbram obdrží plán cvičení i podrobný scénář jednotlivých výjezdů.

 

-         Velitel a velitelé družstev budou dopředu obeznámeni s plánem cvičení a základním rozsahem ,  parametry   a bezpečnostními riziky při jednotlivých úkolech. 

 

-         Veškeré dotazy a informace získáte u koordinátora cvičení – kont. Tomáš Pechar, tel.775656510,     mail: pechar@mybox.cz

 

 Zástupce vel. pro cvičení: Tomáš Pechar                    Vel. jednotky Miroslav Peterka

03/16/10 10:26
sdhzaluzany
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one