Plán prověřovacího cvičení

JSDH Zalužany

Datum konání 16.4.2011

  

       Program:

 1. Vyhlášení poplachu.
 2. Výjezd na první akci  Forest 2011.
 3. Ukončení prvního zásahu -  návrat na základnu a zajištění akceschopnosti jednotky.
 4. Přestávka na zotavenou – vyhodnocení první akce.
 5. Výjezd na druhý zásah ( vyhledání osob, první pomoc, evakuace a předání RZS.)
 6. Ukončení druhého zásahu. Přestávka na oběd.
 7. Výjezd na třetí zásah ( DN – zabezpečení místa zásahu, stabilizace vozidel, vyproštění osob.)
 8. Návrat na základnu – údržba  věcných prostředku a techniky.
 9. Vyhodnocení cvičení.

 SMS 1 Forest - ……?

 Zaměření :  Prověření veškerých teoretických znalostí ze školení bezpečnosti práce, taktiky a postupů při zásahu – z Února 2011.

-          Prověření technických a věcných prostředků, především osvětlovací techniky, multifunkčních proudnic,   prostředků osobní ochrany ( práce  v rukavicích, práce s izolačními přístroji , jistící prostředky záchranná nosítka – páteř deska, rozbrušovací pila. aj..) 

-          Souběžné činnosti při zásahu – rekognoskace terénu + posouzení rizik, hasební práce, evakuace osob ze zasažených prostor (první pomoc)

-          Výcvik v nepřehledném terénu za zhoršené viditelnosti.

-          Komunikace a řízení s využitím radiostanic a telefonů.

 

SMS 2 Tree accident …….?

 Zaměření:  - Prověření teoretických znalostí a praktických dovedností získaných při základním školení v Únoru 2011.

-          Použití vlastních prostředků pro práci v těžkém terénu. Práce s motor pilou a jinými tech. Prostředky.

-          Bezpečnost práce.

-          První pomoc.

-          Radiokomunikace, KOPIS – přivolání adekvátních posilových jednotek ( , RZS, atd.)

 

SMS 3 -  DN – vyproštění uvězněných osob ….?

 Zaměření : -  Zajištění místa zásahu při DN – postavení techniky, vytyčení místa zásahu, protipožární opatření, stabilizace havarovaných vozidel.

-          První pomoc – správné zacházení s postiženým.

-          Používání ručních i hydraulických vyprošťovacích prostředků. ( VRNV, rescue nože, Lukas aj.)

-          Bezpečnost práce.

 

Poznámka:

-          Během cvičení bude probíhat intenzivní radiokomunikace na volných kanálech č. 13 a 14. – vyjma zahájení a ukončení cvičení  nebo pokut si KOPIS vyžádá  informace o probíhajícím cvičení.

-          Při prvním ranním zásahu budou použity světelné, zvukové a kouřové efekty – simulace požáru a kontaminace. Tato skutečnost bude oznámena všem v sousedství a na  KOPIS  před zahájením cvičení.

     -          Veškeré posilové jednotky , RZS aj. , budou vyžadovány simulovaně, na  jednu z radiostanic JSDH Zalužany,  cvičení není součinnostní a nevyžaduje tedy další účast IZS. ( Pokut HZS nebo KOPIS nerozhodne jinak.)

-          KOPIS a velitel HZS stanice Příbram obdrží plán cvičení i podrobný scénář jednotlivých výjezdů.

-          Velitel a velitelé družstev budou dopředu obeznámeni s plánem cvičení a základním rozsahem ,  parametry   a bezpečnostními riziky v místě zásahu a při jednotlivých úkolech. 

-          Veškeré dotazy a informace získáte u koordinátora cvičení – kont. Tomáš Pechar, tel.775656510,     mail: pechar@mybox.cz

                                                                                           Zástupce vel. pro cvičení: Tomáš Pechar                                     

Další kolo celodenních prověřovacích cvičení plánováno na duben 2011

Podrobnější plán bude již brzy zveřejněn zde

!!! Záchrana osob ze zamrzlé vodní plochy !!!

O víkendu 5-6.března proběhne praktické cvičení.

 Upřesnění dne a hodiny dostanete prostřednictvím sms.

!!! VELMI DŮLEŽITÉ !!!

Plán prověřovacího cvičení JSDH Zalužany

 

Datum konání 3.4.2010

       Program:
 
 1. Vyhlášení poplachu.
 2. Výjezd na první akci  Techno Dream 2010.
 3. Ukončení prvního zásahu -  návrat na základnu a zajištění akceschopnosti jednotky.
 4. Přestávka na zotavenou – vyhodnocení první akce.
 5. Výjezd na druhý zásah ( vyhledání osob, první pomoc, evakuace a předání RZS.)
 6. Ukončení druhého zásahu. Přestávka na oběd.
 7. Výjezd na třetí zásah ( DN – zabezpečení místa zásahu, stabilizace vozidel, vyproštění osob.)
 8. Návrat na základnu – údržba  věcných prostředku a techniky.
 9. Vyhodnocení cvičení.

SMS 1 Techno Dream 2010 - ……?

 

Zaměření : Prověření veškerých teoretických znalostí ze školení bezpečnosti práce, taktiky a postupů při zásahu – z ledna 2010.

-         Prověření technických a věcných prostředků, především osvětlovací techniky, multifunkčních proudnic, žebříků,  prostředků osobní ochrany ( práce s opasky v rukavicích, práce s izolačními přístroji , jistící prostředky.) 

-         Souběžné činnosti při zásahu – práce a bezpečný pohyb na střešní konstrukci, evakuace osob ze zasažených prostor (první pomoc)

-         Výcvik v nepřehledném terénu za zhoršené viditelnosti.

-         Komunikace a řízení s využitím radiostanic a telefonů.

 

SMS 2 People and rocks …….?

 

Zaměření: - Prověření teoretických znalostí a praktických dovedností získaných při základním školení v Únoru 2010.

-         Použití vlastních prostředků pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

-         Procvičení základních uzlů a postupů při jištění a sebezáchraně ( bezpečnost práce.)

-         První pomoc v nepřístupném terénu.

-         Radiokomunikace, KOPIS – přivolání adekvátních posilových jednotek ( lezci, RZS, atd.)

 

SMS 3 -  DN – vyproštění uvězněných osob ….?

 

Zaměření: -  Zajištění místa zásahu při DN – postavení techniky, vytyčení místa zásahu, protipožární opatření, stabilizace havarovaných vozidel.

-         První pomoc – správné zacházení s postiženým.

-         Používání ručních i hydraulických vyprošťovacích prostředků. ( VRNV, rescue nože, Lukas aj.)

-         Bezpečnost práce.

 

Poznámka:

-         Během cvičení bude probíhat intenzivní radiokomunikace na volných kanálech č. 13 a 14. – vyjma zahájení a ukončení cvičení  nebo pokut si KOPIS vyžádá  informace o probíhajícím cvičení.

-         Při prvním ranním zásahu budou použity světelné, zvukové a kouřové efekty – simulace požáru a kontaminace. Tato skutečnost bude oznámena všem v sousedství a na  KOPIS  před zahájením cvičení.

 

-         Veškeré posilové jednotky , RZS aj. , budou vyžadovány simulovaně,na jednu z radiostanic JSDH Zalužany,  cvičení není součinnostní a nevyžaduje tedy další účast IZS. ( Pokut HZS nebo KOPIS nerozhodne jinak.)

 

-         KOPIS a velitel HZS stanice Příbram obdrží plán cvičení i podrobný scénář jednotlivých výjezdů.

 

-         Velitel a velitelé družstev budou dopředu obeznámeni s plánem cvičení a základním rozsahem ,  parametry   a bezpečnostními riziky při jednotlivých úkolech. 

 

-         Veškeré dotazy a informace získáte u koordinátora cvičení – kont. Tomáš Pechar, tel.775656510,     mail: pechar@mybox.cz

 

 Zástupce vel. pro cvičení: Tomáš Pechar                    Vel. jednotky Miroslav Peterka

Sraz na přípravu nedělního kola Brdské ligy je zítra 26.6. v 16:30 u has. zbrojnice.
Zítra 24.4.09 od 17hod. příprava tratě na TFA + ostatní.
Žádám všechny členy jednotky o pomoc při organizaci a zajištění soutěže TFA 25.4.09 a kdo z vás bude závodit. Obojí potvrdit na 724726225. dík
V neděli 12.4.09 od 13:00h trénink
V sobotu 4.4.09 v 8:30h kurz první pomoci a od 13:00h školení vyprošťování
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one